Манай үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Мал аж ахуйн чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилт

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний чанар хүртээмж

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн өсөлт

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...