ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Мал аж ахуйн чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилт

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн өсөлт

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...

Хүнс, худалдаа үйлдвэрлэлийн салбарын стандартын хэрэгжилт

Үр дүнг харах

Loading ... Loading ...