2024 оны 6 сар 24, Даваа
Breaking News

Үйл ажиллагаа

Алсын харааБүс нутгийн хөгжлийн болон айгийн хөгжлийн цогц бодлогод түшиглэсэн эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хөгжүүлэх, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, хүн амын хүнсний хангамж, баталгаат байдлыг сайжруулах, гадаад дотоодын зах зээлд өрсөлдөх, байгалийн эрсдэлийг давах чадавхийг дээшлүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Эрхэм зорилгоЭдийн засгийн өсөлтийг хангах бүс нутгийн болон хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.
Бидний зорилт: “ЭРҮҮЛ ХҮНС- ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН”

“ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН “21:100 ХӨТӨЛБӨР”
“МАЛЫН ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР”
“МАЛ ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”