2023 оны 12 сар 2, Бямба

Улсын Их Хурлын тогтоол

Тогтоолын нэр Огноо Дугаар
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай 2021.01.22 12
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай 2020.08.28 24
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2020.08.28 23
“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 2020.05.13 52
Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2019.06.06 61
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2019.05.30 54
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Баяжуулсан хүнсний тухай хууль/ 2018.05.03 30
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2018.05.24 37
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /Малын  генетик нөөцийн тухай хууль/ 2017.12.14 82
Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай 2017.05.31 42
Хөдөө аж ахуйн “Халх гол”  үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай 2016.05.19 46
Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 батлах тухай 2016.02.05 19
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого 2015.11.26 104
Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2015.06.19 62
Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2015.05.14 49
Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2012.12.28 74
Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2011.06.03 30
Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр батлах тухай 2011.05.13 22
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2011.01.06 02
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай 2010.07.15 48
Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2010.06.24 34
“Ус” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай  2010.05.20 24
“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр 2010.05.20 23
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай 2009.10.15 64
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай 2009.06.04 39
Мах, ноолуурын үнийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2008.05.30 51
Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрөл батлах тухай 2008.05.09 30
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай 1999.06.03 27