2022 оны 1 сар 24, Даваа
Ажлын байрны зар

Үйл ажиллагааны тайлан

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайлан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудтын тайлан