2023 оны 9-р сар 30, Бямба

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ

  • 2018 оны 3 дугаар улиралд  бичгээр 9 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2018 оны 2 дугаар улиралд  бичгээр 7 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2018 оны 1 дүгээр улиралд  бичгээр 4 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

2017 он

  • 2017 оны 4 дугаар улиралд  бичгээр 7 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2017 оны 3 дугаар улиралд  бичгээр 4 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2017 оны 2 дугаар  улиралд  бичгээр 3 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.
  • 2017 оны 1 дүгээр улиралд  бичгээр 7 өргөдөл санал хүсэлтэд хариу өгч ажиллаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.