2021 оны 5 сар 12, Лхагва
Ажлын байрны зар

Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Сайдын тушаал

 Дугаар Огноо Нэр
A-180 2018-10-25 Журам батлах тухай /Органик хүнсийг бүртгэх,нийтийн хэрэгцээнд гаргах/
А-163 2018-10-01 Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай /Сүүний чиглэлийн үхэр үржүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрт олгох зээлийн хэмжээ/
А/319,А-147,А/353 2018-09-03 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ариутгалын бодисыг бодисыг турших, ашиглах/
А-145 2018-08-28 Журам батлах тухай  /Үржлийн малд хянан магадлагаа хийх, баталгаажуулах/
А-136,А-158,А-210 2018-08-20 Аргачлал батлах тухай /тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд учруулсан хохирлыг тооцох/
A-129 2018-07-27 Арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай /“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/
А-114 2018-06-29 Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай /Зөгий үржүүлж буй аж ахуй нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүд, тэдгээрт олгох зээлийн хэмжээ/
А-84 2018-05-04 Журам батлах тухай /Согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах/
А-68 2018-04-18 Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний төрөл, жишиг үнэ батлах тухай
A-29 2018-02-23 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай /Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх шийдвэр хүчингүй болж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт, Төслийн санхүүжилтийн хэмжээнд өөрчлөлт орж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт/
A-09 2018-01-15 Журам, аргачлал батлах тухай /Хөдөө аж ахуйн органик үйлдвэрлэл эрхлэх болон органик хүнс үйлдвэрлэхэд/
A-162 2017-12-11 Тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
A-163 2017-12-11 2018 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай
А-76 2017-06-14 Журам батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах/
А-50 2017-04-19 Жагсаалт батлах тухай /Мал эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай эм болон эмнэлгийн хэрэгслийн/
А-49 2017-04-19 Журам, дүрэм батлах тухай /Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах/
A-37 2017-03-27 Салбарын судалгаа, хөгжлийн ажилд грант олгох журам
А-23 2017-02-23 2017 онд экспортлох, импортлох стратегийн хүнсний нэр, төрөл тоо, хэмжээг тогтоох тухай
A-80 2016-06-24 Аргачлал батлах тухай /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлал/
A-63 2016-05-02 Журам батлах тухай /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/
A-61 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатны буюу 2016-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/
A-60 2016-04-29 Төлөвлөгөө батлах тухай /Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шат (2016-2020 он)-ны төлөвлөгөө/
A-43 2016-03-15 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөр батлах тухай
A-152 2015-12-11 Шагналын журам батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал “Салбарын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны шагнал “Жуух бичиг”-ээр шагнах журам/
 А-105 2015-08-24 Журам батлах тухай /Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон/
A-102 2015-08-14 “Хүнсний аюулгүй сав” дэд хөтөлбөр батлах тухай
A-90 2015-06-26 Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай  дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт/
А/85 2014-08-06 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн фармакопейн хорооны ажиллах/
A/105 2013-08-12 Бордооны аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай
А/46/115 2013-04-08 Журам батлах тухай /Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам/
A/35 2013-03-07 Биржээр арилжих барааны жагсаалт, код, коджуулах журам батлах тухай
А/31 2013-02-26 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоох тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн дэх малын эм, бэлдмэл болон пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/
А/169 2011-09-20 Мэдээллийн шинэчилсэн маягт график батлах тухай
А/74 2011-05-12 Журам батлах тухай /малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/
А/86 2011-06-02 Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал, амьтны өвчний жагсаалт/
А/212 2010-09-10 Журам батлах тухай /мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
А-206 2010-08-27 Журам батлах тухай /Хоолны газрын нийтлэг журам/
А/67 2010-04-05 Заавар батлах тухай /мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар, Паразит өвчинтэй тэмцэх заавар/
10/6 2010-01-21 Журам батлах тухай /бод малыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах журам/
63/67/87 2009/03/08 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам/
101/189/194 2005-07-15 Журам батлах тухай /инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн завсарлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам/
35 2005-03-16 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам, мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, мал эмнэлэг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээний код
А/74,154,170,175 2004-08-02 Журам батлах тухай /Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хувиарлалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам/
69 2004-07-09 Журам батлах тухай /мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих/
58 2004-07-01 Журам батлах тухай /согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам/
101 2004-05-19 Спиртийн хорогдлын норм батлах тухай
81/A39/118 2003-04-28 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам, Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах орон нутгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүн/
А/60 2002-04-22 Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журам батлах тухай
61/a31/31/69 2002-03-14 Журам батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам/
А/43 2001-04-05 Дүрэм батлах тухай /махны үйлдвэрт мөрдөх технологи, мал эмнэлэг ариун цэврийн нийтлэг дүрэм/
А/168 1999-11-22 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журам/
А/54 1994-08-09 Журам батлах тухай /Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журам/
А/10 1994-03-14 Журам батлах тухай /Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам/

Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Дугаар Огноо Нэр
А-447 2018-10-11 2018 онд хуурай болон шингэн сүү импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-239 2018-06-04 2018 онд стратегийн хүнс импортлох нэмэлт зөвшөөрөл олгох тухай
A-220 2018-05-29 Зарим аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай
A-156 2018-04-24 2018 онд стратегийн хүнс импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-149 2018-04-20 Зарим аж ахуйн нэгжийн  зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай
A-93 2018-03-13 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
A-17 2018-01-16 2018 онд хүнсний улаанбуудай импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
А-536 2017-12-20 2017-2018 онд стратегийн хүнсийг импортлох зөвшөөрөл олгох тухай