2024 оны 7 сар 24, Лхагва
Breaking News

Засгийн газрын тогтоол

Засгийн газрын тогтоолын нэр Огноо Дугаар
 ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН ЭРЭЛТТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ 2023.03.29 115
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ 2023.05.09 173
2023-2024 ОНЫГ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ 2023.02.08 49
 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2022.07.20 277
 ТӨРӨӨС ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТЭТГЭЛГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2022.09.14 346
 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗАРИМ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 2022.12.28 488
Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх, улсын аварга саальчин, улсын аварга фермер, улсын аварга тариаланч хамт олон, улсын аварга тариаланч шалгаруулах тухай 2021.02.10 32
Журам шинэчлэн батлах тухай /Улсын аварга малчин өрх, улсын хошой аварга малчин өрх шалгаруулах журам, Улсын аварга фермер шалгаруулах журам, Улсын аварга саальчин шалгаруулах журам, Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын аварга тариаланч шалгаруулах журам/ 2021.01.06 5
Хүнсний хангамж, хүртээмжийг тогтвортой байлгах талаар хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021.01.06 4
Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /Биокомбинат/ 2020.12.23 237
“Дархан арьс ширний цогцолборын бүтээн байгуулалт” төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм батлах тухай 2020.12.23 234
Импортлох мал, үржүүлгийн бүтээгдэхүүний төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай 2020.12.23 233
Журам батлах тухай /Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам/ 2020.12.09 206
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 2020.12.09 203
Журам батлах тухай (Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн малын түүхий сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид мөнгөн урамшуулал олгох журам) 2020.09.30 130
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 2020.08.12 50
Агентлаг байгуулах тухай (Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар) 2020.08.12 49
Хөдөө аж ахуйн салбарын 2020-2021 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 2020.07.22 19
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих) 2020.06.01 207
Мал эмнэлгийн хорио цээрийн хяналтын цэг байгуулах байршлыг тогтоох тухай 2020.05.27 196
Мал аж ахуйн түүхий эдийн нөөц ашиглалт, эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020.05.13 178
Газар тариалангийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай 2020.04.15 138
Журам батлах тухай (ЖДҮ хөгжүүлэх сангаас зээл олгох) 2020.03.25 113
Ноолуурын салбарт авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020.03.19 101
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Монгол малчин/ 2020.01.29 34
Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2020.01.15 18
Хөдөө аж ахуйг дэмжих сангийн ажлын алба байгуулах, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2020.01.08 16
Мөнгөн урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2020.01.08 15
“Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн аян”-ыг зарлах тухай 2019.12.25 476
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр/ 2019.11.28 418
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Хоршоог хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр III/ 2019.09.25 362
Журам шинэчлэн батлах тухай (Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох журам) 2019.08.14 329
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах/ 2019.08.14 318
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай 2019.05.29 213
Жагсаалт батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарын жагсаалт/ 2019.05.12 190
Үндэсний хөтөлөр батлах тухай (жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих) 2019.04.17 156
Жагсаалт батлах тухай /Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлын жагсаалт, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалт, гаалийн албан татвараас чөлөөлөх импортоор оруулж байгаа мод, модон материалын жагсаалт/ 2019.03.21 101
Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт/ 2019.02.27 90
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай /Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр/ 2018.12.26 400
Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018.10.24 324
“Монгол экспорт хөтөлбөр” батлах тухай 2018.09.05 278
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай / аймгийн мал эмнэлгийн газар, сумын мал эмнэлэг, үржлийн нэгж/ 2018.08.22 267
Жагсаалт, журам батлах тухай /Хорио цээрийн дэглэм тогтоох өвчний жагсаалт/ 2018.08.22 266
Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалт батлах тухай 2018.07.09 225
Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай 2018.06.20 189
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /мал аж ахуйг эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэг болгон хөгжүүлэх төрийн бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх/ 2018.06.20 188
Засгийн газрын агентлагийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2018.06.20 186
Тариалангийн зарим бүс нутгийг тогтоох тухай 2018.05.16 131
Зарим компанийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018.03.27 86
Журам батлах тухай /Малчинд тэтгэвэр тогтооход баримтлах журам, Даатгуулагчид өндөр насны тэтгэвэр тогтоох насыг тодорхойлоход баримтлах журам/ 2018.03.14 71
Бүсчлэлийн кодыг шинэчлэн батлах тухай 2018.04.16 69
Хүнсний улаанбуудайн урамшууллыг шинэчлэн тогтоох, үрийн улаанбуудайн үнийг хөнгөлөх тухай 2018.02.06 48
Ноолуур хөтөлбөр батлах тухай 2018.02.06 47
“Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого” батлах тухай 2018.02.06 42
Улсын аварга малчин, улсын хошой аварга малчин, улсын аварга саальчин, улсын аварга фермер, улсын аварга тариаланч хамт олон, улсын аварга тариаланч шалгаруулах тухай 2018.01.31 37
Үйлдвэржилт 21:100 үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2018.01.31 36
“Малын эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2018.01.10 12
Мал, махны экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017.11.24 318
Малын гоц халдварт өвчингүй, хорио цээрийн тусгаарлагдсан бүс байгуулахтай холбогдуулан зарим арга хэмжээний тухай 2017.09.27 284
Хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2017.09.22 278
Хөтөлбөр батлах тухай /Жимс жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөр/ 2017.08.09 223
Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017.02.01 46
Үндэсний аян өрнүүлэх тухай /Мах, сүүний анхдугаар аян, Атрын-III аян/ 2016.12.28 212
Журам батлах тухай (улсын аварга тариаланч хамт олон, тариаланч шалгаруулах журам) 2016.12.21 202
“Үндэсний чанарын хөтөлбөр” батлах тухай 2016.06.28 344
Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай 2016.06.13 328
“Сав, баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2016.05.31 287
Журам батлах, мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн байршил тогтоох тухай 2016.05.09 240
Жагсаалт батлах тухай /Гаалийн болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд чөлөөлөх импортоор оруулж байгаа хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын үйлдвэрийн болон усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисын жагсаалт/ 2016.04.04 197
“Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр батлах тухай 2016.02.22 114
Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны талаар авах зарим арга хэмжээний  тухай 2015.12.14 496
“Хүн амын хоол тэжээл” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2015.11.16 447
Дунд хугацааны стратеги батлах тухай /Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги/ 2015.10.05 396
Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги батлах тухай 2015.08.31 353
Жагсаалт батлах тухай /Экспортод гаргасан нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь, хэмжээ тэг хувь (“0”)-тай тэнцүү байх ноос, ноолуур, арьс ширээр хийсэн эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт/ 2015.08.17 337
Жагсаалт батлах тухай /Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт/ 2015.08.17 336
Журам шинэчлэн батлах тухай /”Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам”/ 2015.03.30 122
Хөтөлбөр батлах тухай /удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай/ 2014.10.18 341
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2014.09.18 299
Хөтөлбөр батлах тухай /хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөр/ 2014.09.18 298
Журам батлах тухай /Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч дотоод хяналт хэрэгжүүлэх үлгэрчилсэн журам/ 2014.05.17 157
Ноолуурын үйлдвэрлэлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2014.03.21 87
Журам шинэчлэн батлах тухай /“Үндэсний боловсруулах үйлдвэрт арьс, шир бэлтгэн тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох  журам”/ 2013.11.30 394
Журам батлах тухай /Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйллчилгээнд хяналт тавих тухай/ 2013.05.25 191
Журам батлах тухай /Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах/ 2013.05.18 172
Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 2013.03.02 68
Журам батлах тухай /иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээлэл өгөх үйлчилгээний хөлс төлөх, түүнээс хөнгөлөх, чөлөөлөх журам/ 2013.02.16 54
Журам батлах тухай /арьс, ширийг дотооддоо гүн боловсруулах болон түүгээр бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үндэсний үйлдвэрлэгчдэд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр зээл олгох, хяналт тавих, тайлагнах журам/ 2013.02.07 48
Төрийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах тухай 2013.01.26 30
Аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2012.12.08 158
Төрийн албаны интернэтийн зохистой хэрэглээг бий болгох тухай 2012.08.25 05
Техникийн зохицуулалт батлах тухай /Бялууны төрлийн бүт.үйлдвэрлэл/ 2011.10.26 305
Техникийн зохицуулалт батлах тухай /Сүү,сүүн бүт.үйлдвэр,худалдаанд/  2011.10.26 304
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай 2011.06.29 199
Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, ургамал хамгааллын бодис, бордоог жилд нэг удаа нэвтрүүлэх хилийн боомтыг тогтоох тухай 2011.05.03 146
Журам батлах тухай /Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих тухай/ 2011.04.06 104
Яамдын бэлэгдлийн загвар, тодорхойлолт, хэрэглэх журам батлах тухай 2011.01.03 01
Сумдад мал эмнэлэг, үржлийн нэгж байгуулах тухай 2010.09.01 223
Ургамлын үр, үрслэг, суулгац нэвтрүүлэх, үржлийн мал, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн экспортлох боомтын тухай 2010.01.27 22
Журам батлах тухай /Ургамлын хорио цээр…/ 2008.05.28 190
Техникийн зохицуулалтын тухай /Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл/ 2008.04.30 159
Журам батлах тухай /Бүсчиллийн кодыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх журам/ 2007.08.15 200
Отрын бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2007.07.25 187
Журам батлах тухай /“Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”/ 2007.04.04 84
Олон Улсын байгууллага, гэрээ конвенцийн итгэмжит санд төлөх татвар, хандивын тухай 2007.03.14 60
Бараа материалын хэвийн хорогдлын хэмжээг батлах тухай 2006.12.27 316
Бараа, материалын хэвийн хорогдлын хэмжээг батлах тухай 2006.12.27 157
Дүрэм батлах тухай /Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлагнах журам/ 2005.06.22 139
Журам батлах тухай /Согтууруулах ундааг хураах, шинжилгээ хийх, улсын орлого болгож борлуулах журам/ 2005.11.30 238
Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг батлах тухай 2005.01.05 02
Жагсаалт, журам батлах тухай /Ургамлын үр, үрслэг, суулгац, амьтан, түүний үр, хөврөл үр, түүхий мах, дайвар бүтээгдэхүүн болон бичил биетний өсгөвөр, эмгэгт материалын дээжийг улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтуудын жагсаалт/ 2003.07.15 173
Журам батлах тухай /Үрийн нөөцийн улсын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам/ 1999.11.17 184
Хааллтай бүсийн тухай /Биокомбинат, Мал эмнэлгийн эм, бэлдмэл шалгах улсын нэгдсэн лабораторийн хаалттай бүс/ 1994.09.23 165