2021 оны 9 сар 28, Мягмар
Ажлын байрны зар

Байгууллагын батлагдсан төсөв 2016 он

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 440768300
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 440768300
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 432091700
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 324436600
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 35688100
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 38836100
Хангамж, бараа материалын зардал 14491200
Нормативт зардал 3807100
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 1362400
Томилолт, зочны зардал 7436600
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 5615100
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 418500
ТАТААС
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 8676600
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 8676600
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 8676600
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 440768300
Улсын төсвөөс санхүүжих 440768300
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр

About admin

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.