2024 оны 7 сар 24, Лхагва
Breaking News

Хяналтын алба

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

“Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Дашинчилэн сумын ЗДТГ-ын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч, хүнс хариуцсан мэргэжилтнүүд хамтран Ерөнхий боловсролын сургууль 1, хоол үйлдвэрлэлийн 6, хүнсний худалдааны 1, нийт 8 газарт хяналт хийж, холбогдох баримт бичгийг хянан үзэж, хадгалалтын горим зөрчигдсөн 1 төрлийн 100 ширхэг зайрмагийг аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтаар …

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2024 оны А/149 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт аян, тус яамны салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 08-00-02/13, 08-00-02/14 дугаартай удирдамжуудаар Хишиг-Өндөр, Орхон сумын хоол үйлдвэрлэлийн нийт 4 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогоонд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хүнс, …

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2024 оны А/149 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт аян, тус яамны салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 08-00-02/14 дугаартай удирдамжаар Булган сумын хоол үйлдвэрлэлийн нийт 2 объектод төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр нийт 4 хүнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө …

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

“Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Хишиг-Өндөр сумын ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд хүнсний худалдааны 9 газарт хяналт хийж, хадгалж худалдаалах хүчинтэй хугацаа нь дууссан 14 нэр төрлийн 120 ширхэг 379700 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг лангуунаас татуулж аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтаар устгуулж, 12 хүнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажилласан …

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

“Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Баяннуур сумын ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд хүнсний худалдааны 7 газарт хяналт хийж, хадгалж худалдаалах хүчинтэй хугацаа нь дууссан 9 нэр төрлийн 25 ширхэг 89700 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг лангуунаас татуулан аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтаар устгуулж, 11 хүнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч гарын авлага тараан эрсдлээс …

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний аюулгүй байдал”

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2024 оны А/149 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт аян, ХХААХҮЯам, ЭМЯамны салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн хамтран баталсан 10-00/14 дугаартай удирдамжаар Хутаг-Өндөр сумын Занадуразорбак ХХК-ийн мах төхөөрөх үйлдвэрт ЭМГ, МЭГ-ын холбогдох улсын байцаагч нартай хамтран 8.29.1 кодтой хяналтын хуудсаар урьдчилан сэргийлэх хяналт …

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний аюулгүй байдал”

Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2024 оны А/149 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүнсний аюулгүй байдал” сэдэвт аяны хүрээнд Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэстэй хамтран сумын Засаг даргын тамгын газрын хөдөө аж ахуйн тасгийн хүнсний үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны асуудал хариуцсан 16 сум 1 …

Дэлгэрэнгүй »

Хүнсний аюулгүй байдал

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна. “Хүнсний аюулгүй байдал” аяны хүрээнд Бүрэгхангай сумын ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд хүнсний худалдааны 3 аж ахуйн нэгжийн 4 хүнсний дэлгүүрт хяналт хийж, хадгалж худалдаалах хүчинтэй хугацаа нь дууссан 18 нэрийн 120 ширхэг, 10.5 литр 843600 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг лангуунаас татуулж, аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтаар устгуулан мэргэжил …

Дэлгэрэнгүй »

Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.

ХХААХҮЯ, Салбарын хяналтын газар, улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2024 оны 08-00-02/10 дугаартай удирдамжийн дагуу Бүрэгхангай сумын хүнсний 4 дэлгүүрт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийв. Хяналтын хуудасны үнэлгээгээр эрсдэл үүсэх магадлал дунджаар 35, хууль сахин мөрдөлт 65.4 хувьтай. Хяналт шалгалтын явцад 29 зөрчлийг илрүүлэн улсын байцаагчийн хугацаатай 3 албан шаардлагыг хүргүүлж, мэргэжил …

Дэлгэрэнгүй »

ХОРИГЛОСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

“Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай” хуулийн 3.1.4-д “сургуулийн орчин” гэж сургуулийн байр, дотуур байр болон “Газрын тухай” хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалтад заасны дагуу сургуульд эзэмшүүлсэн газар, түүнээс эргэн тойронд 150 метр хүртэлх газрыг хэлнэ.

Дэлгэрэнгүй »