Хуудас:  1  ( 3 мэдээ )

      Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  албан хаагчдын  зөрчил гаргасан талаархи мэдээллийг байнга хүлээн  авах утасыг ажиллуулж байна.

    Харилцах албан тушаалтны нэр:  Дотоод  аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн  - Ч.Шүрэнцэцэг

Мэдээлэл хүлээн авах утас: 70342134 , 99024512

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1  ( 3 мэдээ )

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар