Бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулах тухай

    Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

    Үр дүнг харуулах

    © 2014 он Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар