Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 145 мэдээ )

     Нутгийн удирдлагын ордны сургалтын танхимд "АЙМГИЙН МАЛ АЖ АХУЙН БОДЛОГО" сэдэвт хэлэлцүүлэгийг 2017.03.20-ны өдөр зохион байгууллаа.

     Энэ удаагийн хэлэлцүүлэгийг аймгийн ХХААГазар, ХОХБХэлтэс хамтран зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт сум орон нутгийн 25 мал аж ахуйн мэргэжилтэн болон ахмад мал зүйчэд оролцлоо.

      2017-2020 онд баримтлан ажиллах бодлого тодорхойлох асуудлыг нийт иргэдээр хэлэлцүүлэхээр нээлттэй үлдээв. Саналыг ХХААГазрын МАА хэлтэс болон ХОХБ-ын хэлтэс дээр авна.

дэлгэрэнгүй

      Сумдын МЭҮТасгийн дарга нарт 1 өдрийн сургалтыг 2017.01.20-ны өдөр байгууллага дээрээ зохион байгууллаа.

      Сургалтаар МАА-н албаны дарга М.Жавзандолгор МАА-н албаны багц мэдээлэл болон “МАА-н салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр, ҮХҮ-ний албаны дарга Б.Энхбаяр “Газар тариалангийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр, мэргэжилтэн Б.Батбаяр “Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хэрэгжилт” сэдвээр, мэргэжилтэн М.Бямбацогт “Хүнсний аюулгүй байдал, сав баглаа боодол” сэдвээр мөн сумдаас ирүүлэх тайлан, мэдээний хуваарийн талаар сургалтыг өглөө.

     Уг сургалтанд Аймгийн Засаг даргын зөвлөх О.Гантулга урилгаар оролцож сургалтанд хамрагдсан тасгийн дарга нарт аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрийг танилцууллаа.

      Сургалтанд ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн Г.Бадамсүрэн сумдын Мал эмнэлэг, үржлийн тасгийн үйл ажиллагааны талаар, мэргэжилтэн Ч.Оюун-Эрдэнэчимэг аймгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын өнөөгийн байдал сэдвээр сургалт мэдээлэл өглөө. Мөн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн дарга Ц.Бүрэнтуяа, МХГазрын улсын байцаагч Б.Долгоржав, А.Анхбаяр нар сургалт өгч ажиллаа.

 

дэлгэрэнгүй
Хуудас:  1   2   3   4   5  .... ( 145 мэдээ )

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар