Эдийн засгийн өсөлтийг хангах бүс нутгийн болон хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.

дэлгэрэнгүй

Бүс нутгийн хөгжлийн болон айгийн хөгжлийн цогц бодлогод түшиглэсэн эрчимжсэн  мал аж ахуй, газар тариаланг хөгжүүлэх, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, хүн амын хүнсний хангамж, баталгаат байдлыг сайжруулах, гадаад дотоодын зах зээлд өрсөлдөх, байгалийн эрсдэлийг давах чадавхийг дээшлүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

дэлгэрэнгүй

 

 1. Төрөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлийн бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах
 2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны болон Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, салбарын яамтай төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах
 3. Аймгийн хөгжлийн цогц бодлого, аймгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх
 4. Боловсон хүчний хангамж мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, шинжлэх ухаан технологийн ололт, дэвшилтэт технологи, тэргүүн туршлага, оновчтой саналыг өргөн нэвтрүүлэх
 5. Салбарын хүрээнд хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр төслийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх
дэлгэрэнгүй

 

 1. МУ-ын хууль тогтоомжийг чин сэтгэлээр мөрдөж хэрэгжүүлэх
 2. Төрийн үйлчилгээний байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтыг оэовчтой хэрэгжүүлэх
 3. Төрийн үйлчилгээг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх
 4. Ил тод байдлыг хангах, авилгагүй шудрага үйл ажиллагааг хэвшүүлэх, иргэдийн санал хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх
 5. Төрийн албаны манлайлал, ёс зүйг эрхэмжлэн дээдэлж чанд сахих
 6. Ажлын байрны зорилтыг хангах, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, ажиллагчдын нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх
 7. Байгууллагын тохижилт соёлжилтын түвшинг сайжруулах
 8. Төр улс, нутаг ус, ард түмнийхээ түүх соёл, алдар суу, ёс заншлыг сайн үйлсээр баяжуулах
 9. Салбарын болон эрхэлсэн ажилдаа тодорхой амжилт бүтээл гаргах
дэлгэрэнгүй

Булган ХХААГазрын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд та ямар үнэлгээ өгөх вэ?

Үр дүнг харуулах

© 2014 он Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар