2021 оны 1 сар 26, Мягмар
Ажлын байрны зар

Оны шилдэг ажилтан ᠣᠨ ᠤ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ
ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ

2020 онд амжилт бүтээлээрээ манлайлан Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын “Оны шилдэг ажилтан”-аар шалгарсан Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дагийгийн Мөнхбаасандаа баяр хүргэж, амжилт бүхнийг дээдийг ХАМТ ОЛНООС нь хүсэн ерөөе.

ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ》

 

2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ
《ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ》ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠠ ᠶᠢᠭᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ
ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃

 

About admin

Check Also

Малчид 111.2 мянган тн байгалийн хадлан бэлтгэв

Малчдын түвшинд бэлтэх болон аймаг, сумын аюулгүйн нөөцөд бэлтэх өвс тэжээлийг цаг алдалгүй шуурхай татан …

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн