2021 оны 4 сар 23, Баасан
Ажлын байрны зар

Оны шилдэг ажилтан ᠣᠨ ᠤ
ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ
ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ

2020 онд амжилт бүтээлээрээ манлайлан Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын “Оны шилдэг ажилтан”-аар шалгарсан Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ, нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Дагийгийн Мөнхбаасандаа баяр хүргэж, амжилт бүхнийг дээдийг ХАМТ ОЛНООС нь хүсэн ерөөе.

ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ
ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ》

 

2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠮᠠᠩᠯᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ
《ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ》ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ
ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠳᠠ ᠶᠢᠭᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ
ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠶ᠎ᠡ᠃

 

About admin

Check Also

2020 оны ажлын тайлангаа танилцуулав
ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠨ
ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын 2020 онд хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралдаан, …

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.