Нүүр / Сар, 7 хоногийн мэдээ, тайлан

Сар, 7 хоногийн мэдээ, тайлан

 7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл  2019.10.11

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас   7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл                       2019.10.11 Мал аж ахуйн талаар :    Аймгийн Засаг Даргын 2019 оны 10 сарын 02-ны өдрийн “Мал аж ахуй, төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл шалгах, ургац хураалтын ажлын явцтай танилцах” А/468 дугаар захирамжийн хүрээнд 9-н ажлын хэсэг сумдад ажиллаж,  …

Дэлгэрэнгүй »

7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.27-11.01

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.27-11.01 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын “Заавар шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны А/71 дугаар тушаалын хавсралт “Мал өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, шалгах, дүгнэх заавар”-ын дагуу сумдын мал өвөлжилтын бэлтгэл ажлыг дүгнэлээ. Аймгийн хэмжээнд 2019-2020 оны мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 87.2 …

Дэлгэрэнгүй »

7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.21-10.25   

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.21-10.25 Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан МАА ба Төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг шалгах 9-н ажлын хэсэг гарч, бүх сумдад өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг газар дээр нь нүдээр үзэж шалган дутуу бэлтгэсэн ажлыг гүйцээх үүрэг даалгавар өгч, явсан ажлын үр …

Дэлгэрэнгүй »

7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл  2019.10.18

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас   7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл                 2019.10.18 Мал аж ахуйн талаар :    Аймгийн Засаг Даргын 2019 оны 10 сарын 02-ны өдрийн “Мал аж ахуй, төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл шалгах, ургац хураалтын ажлын явцтай танилцах” А/468 дугаар захирамжийн хүрээнд 9-н ажлын хэсэг сумдад ажиллаж,  бэлтгэл …

Дэлгэрэнгүй »

2019 оны 09 дугаар сард зохион байгуулсан ажлын товч тайлан

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 2019 оны 09 дугаар сард зохион байгуулсан ажлын товч тайлан   Мал аж ахуйн талаар :               Сумдын хэмжээнд 1600 тн өвс бэлтгэнэ. Үүний 42.5 хувь буюу 681.0 тн өвс сумын нөөцөд хадгалагдаж байна. Дутагдах 919 тн өвсийг худалдан авахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Тэжээл …

Дэлгэрэнгүй »