Нүүр / Сар, 7 хоногийн мэдээ, тайлан

Сар, 7 хоногийн мэдээ, тайлан

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл 2020.02.07

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн сайдтай 2020 оны гэрээ байгууллаа. Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2019 дэвшүүлсэн зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд санаачлагчтай ажиллаж, үйл ажиллагааны үр дүнгээр ГУТГААР байр эзлэв. Аймгийн хэмжээнд өөр аймаг, өөрийн аймгий бусад сумдад өвөлжиж хаваржиж байгаа малчдын судалгааг судаас авч нэгтгэн авч аймгийн …

Дэлгэрэнгүй »

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас  7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл 2019.12.06

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас  7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл 2019.12.06   ХХААХҮ-н сайдын А/303 дугаар тушаалаар “Үлийн цагаан оготнотой байгальд хоргүй аргаар тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай”,  аймгийн Засаг даргын А/506 дугаар захирамжаар Дашинчилэн 10.0 га, Рашаант 10.0 га, Гурванбулаг 10.0 га, Могод 5.0 га, Хишиг-Өндөр 5.0 …

Дэлгэрэнгүй »

 7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл  2019.10.11

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас   7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл                       2019.10.11 Мал аж ахуйн талаар :    Аймгийн Засаг Даргын 2019 оны 10 сарын 02-ны өдрийн “Мал аж ахуй, төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл шалгах, ургац хураалтын ажлын явцтай танилцах” А/468 дугаар захирамжийн хүрээнд 9-н ажлын хэсэг сумдад ажиллаж,  …

Дэлгэрэнгүй »

7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.27-11.01

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.27-11.01 Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын “Заавар шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны А/71 дугаар тушаалын хавсралт “Мал өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, шалгах, дүгнэх заавар”-ын дагуу сумдын мал өвөлжилтын бэлтгэл ажлыг дүгнэлээ. Аймгийн хэмжээнд 2019-2020 оны мал өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 87.2 …

Дэлгэрэнгүй »

7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.21-10.25   

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 7 хоногт зохион байгуулсан ажлын мэдээлэл 2019.10.21-10.25 Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан МАА ба Төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг шалгах 9-н ажлын хэсэг гарч, бүх сумдад өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг газар дээр нь нүдээр үзэж шалган дутуу бэлтгэсэн ажлыг гүйцээх үүрэг даалгавар өгч, явсан ажлын үр …

Дэлгэрэнгүй »

7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл  2019.10.18

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас   7 хоногт хийсэн ажлын товч мэдээлэл                 2019.10.18 Мал аж ахуйн талаар :    Аймгийн Засаг Даргын 2019 оны 10 сарын 02-ны өдрийн “Мал аж ахуй, төв суурингийн өвөлжилтийн бэлтгэл шалгах, ургац хураалтын ажлын явцтай танилцах” А/468 дугаар захирамжийн хүрээнд 9-н ажлын хэсэг сумдад ажиллаж,  бэлтгэл …

Дэлгэрэнгүй »

2019 оны 09 дугаар сард зохион байгуулсан ажлын товч тайлан

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 2019 оны 09 дугаар сард зохион байгуулсан ажлын товч тайлан   Мал аж ахуйн талаар :               Сумдын хэмжээнд 1600 тн өвс бэлтгэнэ. Үүний 42.5 хувь буюу 681.0 тн өвс сумын нөөцөд хадгалагдаж байна. Дутагдах 919 тн өвсийг худалдан авахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Тэжээл …

Дэлгэрэнгүй »